Politika kvaliteta

Politika kvaliteta, životne sredine i OH&S politika

Misija postojanja i poslovanja privrednog društva EKO TOPLANE BANJA LUKA d.o.o. Banja Luka, ostvaruje se zadovoljenjem potreba i želja korisnika usluga, kroz kvalitetnu isporuku toplotne energije, uz potpunu kontrolu uticaja na životnu sredinu, bezbjednost i zdravlje na radu.

Vizija EKO TOPLANA BANJA LUKA d.o.o. Banja Luka je samoodrživo privredno društvo koje iz godine u godinu povećava prihode po osnovu povećanja broja korisnika usluga i grijnih površina stambenih i poslovnih prostora grada Banja Luka, uz što veći stepen energetske efikasnosti.

Rukovodstvo privrednog društva EKO TOPLANE BANJA LUKA d.o.o. Banja Luka je opredijeljeno da se, u skladu sa identifikovanim eksternim i internim kontekstom i strateškim usmjerenjem, bavi razmišljanjem zasnovanom na rizicima, koji su identifikovani kao prijetnja kvalitetu, životnoj sredini, bezbjednošću i zdravljem na radu. Rukovodstvo privrednog društva EKO TOPLANE BANJA LUKA d.o.o. Banja Luka posebnu pažnju poklanja kvalitetu usluge, zadovoljstvu korisnika usluga, zdravlju i bezbjednosti na radu.

U cilju ostvarivanja osnovnih funkcija EKO TOPLANA BANJA LUKA d.o.o. Banja Luka, rukovodstvo privrednog društva postavlja sljedeća strateška opredjeljenja za kvalitet, zaštitu životne sredine, bezbjednost i zdravlje na radu:

 • Povećanje energetske efikasnosti;
 • Očuvanje kvaliteta okoline i bezbjednosti na radu;
 • Racionalnu potrošnju toplotne energije;
 • Smanjenje troškova poslovanja

Za ostvarivanje usvojenih strateških ciljeva, rukovodstvo preduzeća je opredijeljeno za:

 • Efektivnu i pouzdanu proizvodnju i distribuciju toplotne energije;
 • Efikasnu i pravovremenu isporuku toplotne energije;
 • Stvaranje svih preduslova za racionalno i komforno korištenje toplotne energije;
 • Ostvarivanje usluge najvišeg kvaliteta;
 • Ispunjavanje pozitivnih očekivanja korisnika usluga;
 • Zaštitu životne sredine, zdravlja i bezbjednosti na radu;
 • Postavljanje mjerljivih ciljeva u svim procesima;
 • Provođenje zakonskih zahtjeva za očuvanje kvaliteta, životne sredine, bezbjednosti i zdravlja na radu;
 • Uključivanje radnika u konsultacije u vezi sa poboljšanjem OH&S sistema menadžmenta;

Ovom izjavom rukovodstvo privrednog društva EKO TOPLANE BANJA LUKA d.o.o. Banja Luka, stavlja u primjenu sistem upravljanja kvalitetom, životnom sredinom, bezbjednošću i zdravljem na radu prema standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 i obavezuje sebe i sve zaposlene da izvršavaju postavljene zadatke.

Na ovaj način, EKO TOPLANE BANJA LUKA d.o.o. Banja Luka dokazuju da su u tehnološkom, kadrovskom, organizacionom i ekološkom pogledu uskladile svoj sistem upravljanja sa najvišim svjetskim standardima, što doprinosi boljem kvalitetu života u Banjoj Luci.

Politiku transparentno i otvoreno saopštavamo zaposlenicima, korisnicima usluga i ostalim zainteresovanim stranama uz promovisanje zadovoljstva korisnika usluga, zdrave okoline i pouzdanog snabdijevanja toplotnom energijom.