Predstavnici Elektroprivrede Crne Gore u posjeti Eko toplanama

Predstavnici Elektroprivrede Crne Gore u posjeti Eko toplanama

Tim za modernizaciju hidroelektrana Elektroprivrede Crne Gore, tokom nedavne posjete korporaciji IEE Technology Banjaluka, a povodom realizacije projekta Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica – Faza II na kojem sarađuju sa ovom kompanijom, posjetili su i Eko toplane Banjaluka.
– Ovo je bila nesvakidašnja posjeta objektu koji je jedinstven u regionu i u skladu sa sve aktuelnijom zaštitom životne okoline. Sudeći po agilnosti i pronicljivosti vlasnika, benefita za društvo će biti još više, sve u skladu sa poboljšanjem zaštite zdravlja i životne sredine. Jako dobar i veoma značaj projekat – istakla je glavni inženjer za mašinske poslove Elektroprivrede Crne Gore Tanja Manojlović .
Inženjer Boško Božović iz Direkcije za razvoj i inženjering Elektroprivrede Crne Gore smatra da su Eko toplane veoma uspješan projekat koji je realizovao IEE Technology u saradnji sa Gradom Banjaluka.
– Zadovoljstvo je bilo vidjeti uspješno realizovan projekat, u oblasti koja je relativno nova na našem prostoru, da se iz biomase proizvodi toplotna energija i da se to koristi za grijanje većih gradova, poput Banjaluke. Ovo je konkretan primjer da ovakav sistem može da funkcioniše. Samo postrojenje je uspješno realizovano, a veoma važan je i drugi aspekt koji se odnosi na obezbjeđivanje dovoljne količine drvnog sortimenta, da to funkcioniše i u praksi – zaključio je Božović.