Biomasa

Korištenje biomase u vidu drvne sječke ispunjava standarde Energetske zajednice, koja je definisala pojam energetske suverenosti gradova kroz tri faktora. Preciznije, toplana na biomasu osigurava lokalnoj zajednici energetsku bezbjednost (ne zavisi od uvoza i čestih promjena cijena fosilnih goriva na inostranim tržištima, a drvo kao energent uvijek je dostupno), samoodrživost (drvna biomasa je domaći proizvod) i finansijsku sigurnost (novac ostaje u lokalnoj zajednici).

Šta je biomasa?

Drvna biomasa predstavlja svu šumsku drvnu masu (stablo, krošnje, grane i grančice), drvne ostatke nastale iz prerade drveta, kao i sve ostale vrste drvnog otpada (otpad nastao prilikom uređenja parkova, ostaci čišćenja vodotokova i trasa dalekovoda, ostaci nastali usljed održavanja zelenih površina, hortikulturnih radova…). Drvna biomasa je jedan od najstarijih izvora, a ujedno i obnovljivi izvor energije.

Drvo je domaći resurs

Biomasa je domaći resurs, čime je obezbijeđena finansijska sigurnost i samoodrživost (novac ostaje unutar lokalne zajednice, nema troškova uvoza), kao i značajne uštede lokalne zajednice (drvni sortiment je jeftiniji, a cijene stabilnije u odnosu na nestabilno tržište i visoke cijene uvoznih fosilnih goriva). Korištenjem domaćeg resursa, razvija se tržište biomase kroz iskorištavanje različitih drvnih otpada koji su do sada bili neiskorišteni, a samim tim otvaraju se i nova radna mjesta.

Zašto drvna sječka?

Korištenje fosilnih goriva iziskuje ogromne troškove lokalne zajednice, novac odlazi u inostranstvo, a uvozi se skupi energent. Grijanjem na drvnu sječku, troškovi nabavke energenta su manji, tako da cijena toplotne energije ostaje stabilnija u poređenju sa energijom dobijenom koristeći fosilna goriva ili električnu energiju.

Princip održivog upravljanja šumama – planska sječa

Korištenje drvne biomase za proizvodnju energije ne predstavlja povećanje intenziteta sječe šuma radi proizvodnje energije, već prikupljanje ostataka iz šume, kao i namjensku sječu određenih tipova stabala slabijeg kvaliteta i to, isključivo u obimu koji neće narušiti prirodne procese i stabilnost šumskih ekosistema. Poštujući princip održivog upravljanja šumama, ovaj način proizvodnje energije nema negativnog uticaja na životnu sredinu, prekomjernu emisiju zagađujućih materija, kao ni povećanje posljedica klimatskih promjena.