Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije predstavljaju izvore energije koji se dobijaju direktno iz prirode i dijele se na tradicionalne obnovljive izvore u koje pored vodenog potencijala (hidroelektrane), spada i biomasa. Takozvani novi obnovljivi izvori energije su solarna energija, energija vjetra, geotermalna energija…

U korak sa strogim regulativama
Prema strogim evropskim regulativama, kojima se prilagođavaju i zakonodavstva zemalja u regionu, propisuje se sve više korištenja obnovljivih izvora energije.
Korištenjem biomase – drvne sječke, kao energenta, Banjaluka i Republika Srpska idu u korak sa strogim evropskim regulativama i strategijama prilagođavanja na klimatske promjene i smanjenog emitovanja štetnih gasova u atmosferu. Jedan od ciljeva tih regulativa je i prestanak korištenja fosilnih goriva – lož ulja, mazuta i uglja za individualna i daljinska grijanja. Kao alternativa fosilnim gorivima ponuđeni su energetski efikasniji sistemi, gdje prvi korak tranzicije predstavlja uvođenje biomase – drvne sječke kao osnovne sirovine za rad toplana.

Prednosti korištenja OIE

Koristeći obnovljive izvore energije, negativan uticaj na životnu sredinu se svodi na minimum, odnosno OIE ne zagađuju životnu sredinu. Tehnologije za korištenje ovih izvora predstavljaju tehnologije niskog rizika. Uvođenjem obnovljivih izvora energije u procese proizvodnje, otvaraju se brojna nova radna mjesta, a predstavljaju i odličnu priliku za privlačenje investitora spremnih za ulaganje u nove tehnologije. Osim toga, jedna od najvećih prednosti je što se prirodni izvori energije obnavljaju i ne troše se, a prilikom proizvodnje velike količine energije koja nastaje iz obnovljivih izvora energije, ne nastaje opasni optad.